Jaka jest różnica pomiędzy bójką a pobiciem?

 

Pobicie

Biorą udział co najmniej 3 osoby, przy czym wyraźnie można odróżnić atakujących i broniących się

 

Bójka

Biorą udział co najmniej 3 osoby. Każda z nich jednocześnie broni się i atakuje.

 

Udział

Karalny jest udział w bójce albo pobiciu, a także każda forma współdziałania (np. poprzez zwiększenie liczby napastników. Dla istnienia tego przestępstwa jest kluczowy stan realnego, bezpośredniego zagrożenia wystąpienia skutków ciężkiego uszkodzenia ciała lub uszkodzenia ciała powyżej 7 dni.

 

Kara

Zagrożenie karą za udział w bójce lub pobiciu jest wysoki – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Gdy „jeden na jednego”?

W sytuacji gdy w zdarzeniu biorą udział 2 osoby – zastosowanie znajdują przepisy o uszkodzeniu ciała (art. 156 albo art. 157 kodeksu karnego), a nie dotyczące bójki/pobicia.

 

Podsumowanie

Udział w bójce lub pobiciu jest zagrożony surową karą. Zdarzenia te mają miejsce gdy uczestniczą w nich co najmniej 3 osoby.

art. 158 § 1 kodeksu karnego

Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.