Wypadek drogowy – perspektywa pokrzywdzonego

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony w wypadku drogowym, jakie masz prawa?   Kiedy będzie miało miejsce przestępstwo? Dla postępowania karnego istotny będzie zakres odniesionych przez ofiarę wypadku ran/uszczerbku na zdrowiu. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo podlega bowiem sprawca wypadku drogowego, który wywołał rozstrój zdrowia u innego uczestnika ruchu przekraczający 7 dni. Jeżeli Twoje obrażenia skutkują niedyspozycją zdrowotną, krótszą...
Czytaj dalej

Prawo świadka do odmowy złożenia zeznań

Świadek w sprawie karnej ma obowiązek składać zeznania, czyli udzielić informacji o sprawie organom ścigania. Są sytuacje, w których może odmówić. Kiedy?   Prawo osoby najbliższej Osoba najbliższa może odmówić składania zeznań. Kodeks karny określa kogo należy rozumieć, przez osobę najbliższą. Jest to małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki) rodzeństwo, powinowaty (rodzina małżonka) w...
Czytaj dalej

Oskarżenie prywatne – co to?

W pewnych sytuacjach pokrzywdzony może sam działać jako oskarżyciel i wytoczyć tzw. prywatny akt oskarżenia.    W jakich sprawach można złożyć prywatny akt oskarżenia? Są przestępstwa, które ściągane są wyłącznie w ramach prywatnego oskarżenia. Przepisy prawa wskazują wtedy, że dany czyn jest ścigany z oskarżenia prywatnego. To jednych z popularniejszych przestępstw należy: zniesławienie, pomówienie, uszkodzenie ciała poniżej...
Czytaj dalej

Uszkodzenie ciała

Jeśli chodzi o wszelkie uszkodzenia ciała, to dla ewentualnej odpowiedzialności karnej kluczowy jest czas trwania niedyspozycji zdrowotnej.   Granica 7 dni To właśnie czas powyżej albo poniżej 7 dni decyduje, czy dany czyn jest przestępstwem ściganym z urzędu (przez Policje/Prokuraturę), czy z oskarżenia prywatnego. Do oceny tego stanu pomocna jest dokumentacja medyczna, a w szczególności obdukcja. Dokumenty...
Czytaj dalej