Wypadek – jakie konsekwencje dla sprawcy?

Chwila nieuwagi, złe warunki atmosferyczne mogą nas doprowadzić do wypadku drogowego. Jakie są konsekwencje prawne dla sprawcy?   Wypadek drogowy – odpowiedzialność karna dla sprawcy Sprawca wypadku drogowego popełni przestępstwo jeśli wskutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym spowoduje zdarzenie wskutek, którego inna osoba dozna obrażenia ciała skutkującego niedyspozycją zdrowotną powyżej 7 dni. Jeżeli czyn...
Czytaj dalej

Prawo do milczenia czyli – odmowa składania wyjaśnień

Podejrzany/oskarżony w sprawie karnej może odmówić składania wyjaśnień w sprawie. Potocznie określamy powyższe jako tzw. prawo do milczenia.   Na czym polega odmowa składania wyjaśnień ? Podejrzany/oskarżony ma prawo do składania wyjaśnień co do okoliczności danej sprawy. Jednak nie ma takiego obowiązku. Może więc milczeć i odmówić złożenia wyjaśnień. Nie odpowiada w takiej sytuacji na...
Czytaj dalej

Prawo do obrońcy z urzędu

Są przypadki kiedy podejrzanemu/oskarżonemu przysługuje obrońca z urzędu.   Obrona obligatoryjna (konieczna) Zasadniczo obrońca z urzędu przysługuje gdy obrona jest tzw. obligatoryjna czyli konieczna. Dotyczy to sytuacji gdy podejrzany/oskarżony: - nie ukończył 18 lat; - jest głuchy, niemy lub niewidomy; - zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w...
Czytaj dalej

Prawo do obrońcy

Naczelne prawo podejrzanego/oskarżonego to prawo do obrony, w tym posiadania obrońcy.   Podejrzany/Oskarżony Prawo do obrońcy masz jeśli jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa. Oznacza to, że został Tobie przedstawiony zarzut popełnienia konkretnego czynu zabronionego. Oskarżonym staje się z momentem wniesienia przez Prokuraturę/Policję aktu oskarżenia do sądu.   Zatrzymanie przez Policję Jeżeli zostałeś zatrzymany przez Policję...
Czytaj dalej