Bicie dzieci jakie konsekwencje prawne?

W 2010 r. wprowadzono kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zakaz stosowania kar cielesnych. Jakie są jednak konsekwencje prawne bicia dzieci? Zakaz stosowania kar cielesnych Zgodnie z art. 96 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych. Tym samym – każdy kto opiekuje się dzieckiem...
Czytaj dalej

Pedofilia – jakie czyny są karalne?

Często używa się terminu pedofilia w odniesieniu do przestępstw seksualnych wobec dzieci. Co jednak oznacza to sformułowanie? Jakie czyny są zabronione?   Pedofila co to jest? Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego PWN pedofilia to  "zboczenie seksualne polegające na odczuwaniu popędu płciowego do dzieci"  (żródło: https://sjp.pwn.pl/). Niemniej sam popęd seksualny, jeżeli nie przekłada się na...
Czytaj dalej

Bójka a pobicie?

Jaka jest różnica pomiędzy bójką a pobiciem?   Pobicie Biorą udział co najmniej 3 osoby, przy czym wyraźnie można odróżnić atakujących i broniących się   Bójka Biorą udział co najmniej 3 osoby. Każda z nich jednocześnie broni się i atakuje.   Udział Karalny jest udział w bójce albo pobiciu, a także każda forma współdziałania (np. poprzez...
Czytaj dalej

Uszkodzenie ciała

Jeśli chodzi o wszelkie uszkodzenia ciała, to dla ewentualnej odpowiedzialności karnej kluczowy jest czas trwania niedyspozycji zdrowotnej.   Granica 7 dni To właśnie czas powyżej albo poniżej 7 dni decyduje, czy dany czyn jest przestępstwem ściganym z urzędu (przez Policje/Prokuraturę), czy z oskarżenia prywatnego. Do oceny tego stanu pomocna jest dokumentacja medyczna, a w szczególności obdukcja. Dokumenty...
Czytaj dalej