Czynny żal do Urzędu Skarbowego –  kiedy i po co?

Czynny żal do Urzędu Skarbowego - czym jest ? Czy jest korzystny? Jak należy go złożyć? Czynny żal Jest zwany często autodenuncjacją albo samodoniesienie. Istota tej instytucji polega na tym, że jeżeli po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego zawiadomimy organy ścigania o okolicznościach popełnienia czynu nie zostaniemy ukarani. Nie poniesiemy odpowiedzialności karnoskarbowej. Jednak jednocześnie z...
Czytaj dalej

Kodeks karny skarbowy – co to jest?

  Nazwa Kodeks karny skarbowy może sugerować powiązanie ze „skarbówką”. Jest to poniekąd słuszne skojarzenie. Kodeks karny skarbowy Kodeks karny skarbowy to ustawa z dnia 10.09.1999 r., która przewiduje odpowiedzialność karną za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Jak sama nazwa wskazuje, przepisy te dotyczą Skarbu Państwa – a konkretnie należności państwowych takich jak: podatki, dotacje, subwencje....
Czytaj dalej