Mamy okres przedświąteczny, miasta już udekorowane. Czas na dekoracje świąteczne. Wielu z nas nie wyobraża sobie Świąt Bożonarodzeniowych bez żywej choinki. A może wyciąć ją z lasu?

Las

Las to grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym – lub przejściowo jej pozbawiony przeznaczony do produkcji leśnej lub stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo wpisany do rejestru zabytków (art. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach).

Ilość i miejsca rocznego pozyskiwania drzewa z lasu jest ściśle określona w planie urządzenia danego lasu.

Kradzież leśna

Osoba, która dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie drzewo wyrąbane albo powolna, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 462, 50 zł ( w 2016 r., w 2017 r. – 500 zł) popełnia wykroczenie. Sprawca może zostać ukarany karą aresztu, ograniczenia wolności albo karą grzywny.

Zatem jeżeli sprawca ukradnie choinkę z lasu (której zwykle wartość jest poniżej wskazanych kwot) popełnia wykroczenie.

Obowiązkowa nawiązka

W sytuacji popełnia wyżej wskazanego wykroczenia obok kary obowiązkowo orzeka się nawiązkę w wysokości podwójnej wartości wyrąbanego/ukradzionego/przywłaszczonego drzewa.

Podsumowanie

Wycięcie choinki z lasu jest karalne. Niedozwolone jest również przywłaszczenie wyrąbanego lub powalonego drzewa. Jeżeli wartość drzewa nie przekracza kwotę 462, 50 zł (w 2016 r., w 2017 r. – 500 zł) sprawca popełnia wykroczenie, za które obok kary (grzywny, ograniecznia wolności lub aresztu) obowiązkowo zostanie orzeczona nawiązka – czyli kwota pieniężna (w wysokości dwuktroności wartości drzewa)>

Treść przepisów:
art. 120 par. 1 Kodeksu wykroczeń:
Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.