Grzywna – rozłożenie na raty

 

Zostaliśmy skazani na grzywnę. Czy mamy możliwość rozłożenia jej na raty?

 

Jeżeli zostaliśmy skazani na karę grzywny, a nie stać nas na jednorazową zapłatę mamy możliwość ubiegania się na rozłożenia jej na raty.

 

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty – kiedy możemy złożyć?

Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki można złożyć wniosek o rozłożenie grzywny na raty. Czyli kiedy? To zależy od naszej sytuacji majątkowo – rodzinnej, a konkretnie: wysokości zarobków i zobowiązań, ilości osób na utrzymaniu. Te okoliczności należy opisać w uzasadnieniu wniosku. Istotne jest, żebyśmy dołączyli do wniosku dowody potwierdzające nasze twierdzenia takie jak: zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenie z banku o kredytach, pisma komornicze (jeżeli toczy się wobec nas egzekucja).

Powinniśmy również zaproponować sposób rozłożenia na raty – tzn. ile rat w jakim czasie.

Zasadniczo możemy wnioskować na rozłożenie grzywny na okres jednego roku. Jednakże w szczególnych sytuacjach czas ten może zostać wydłużony do 3 lat.

Tutaj każdorazowo będą brane pod uwagę przez sąd okoliczności sprawy – a więc Twoja sytuacja materialno-rodzinna.

 

Do pobrania –wniosek o rozłożenie grzywny na raty

 

Treść przepisów:

art.  49. Kodeks karny wykonawczy:

1. Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie.

2. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *