Jazda autem po alkoholu – jakie konsekwencje?

Prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości jest karalne. Co grozi sprawcy takiego czynu?

 

Stan nietrzeźwości

Ma miejsce wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 

Kara

Za jazdę autem w stanie nietrzeźwości alkoholem może zostać wymierzona grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Sąd orzeka również świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych. Nie są to jednak jedyne konsekwencje prawne, z którymi musi liczyć się sprawca.

 

Zakaz prowadzenia pojazdów

Poza tym sąd bowiem obowiązkowo orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo określonego rodzaju na okres nie krótszy niż 3 lata. Zakaz biegnie od momentu zwrotu/ zatrzymania dokumentu prawa jazdy.

 

Podsumowanie

Prowadzenie auta po spożyciu alkoholu jest surowo karne. Nie tylko sprawcy może być wymierzona kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności, ale sąd również orzeka obowiązkowo świadczenie pieniężne w wysokości 5.000,- zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na co najmniej 3 lata. Tym samym dolegliwości prawne są bardzo dotkliwe.

 

Treść przepisów:

art.  178a § 1 kodeksu karnego:

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.