Niestety czasem niezależnie od podjętych środków ostrożności zostanie nam skradziona karta płatnicza. Co robić w takiej sytuacji? Czy trzeba zgłaszać kradzież na policję?

 

Brak karty – zgłoś do banku

Możemy mieć różnego rodzaju karty płatnicze (debetowe, kredytowe, prepaid). Jednak jeżeli zorientowaliśmy się, że nie mamy, naszej karty płatniczej, koniecznie musimy ten fakt zgłosić bankowi. Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych uprawniony do korzystania z karty płatniczej jest obowiązany do niezwłocznego zgłaszania dostawcy lub podmiotowi wskazanemu przez dostawcę stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia instrumentu płatniczego (karty) lub nieuprawnionego dostępu do tego instrumentu.

Zanim zgłosimy do banku brak karty płatniczej, powinnyśmy zastanowić się dlaczego jej nie mamy? Czy zawieruszyła się w torebce/mieszkaniu? Czy też została nam skradziona np. wraz z portfelem? Czy też mieliśmy ją w kieszeni/torbie w tłocznym tramwaju, a następnie zorientowaliśmy się, że jej nie ma? Przy zgłaszaniu okoliczności braku karty płatniczej bankowi powinnyśmy bowiem wskazać przyczynę jej utraty.

 

Czy trzeba zgłaszać zagubienie/kradzież karty na policję?

Zabór karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z bankomatu stanowi przestępstwo. Sprawcy może zostać wymierzona kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przepisy ustawy nie nakładają na nas obowiązku zgłoszenia kradzieży karty na Policję. Jednakże większość banków w regulaminach/ogólnych warunkach umów nakłada taki obowiązek na posiadacza karty. Dlatego – gdy zgłaszamy utratę karty, zapytajmy, czy konieczne jest dla procedury przewidzianej przez bank oficjalne zgłoszenie kradzieży/zagubienia organom ścigania.

 

Kradzież karty – czy muszą być pobrane jakieś środki?

Dla kwalifikacji przestępstwa kradzieży karty bankomatowej, bez znaczenia jest okoliczność, czy jakiejkolwiek pieniądze zostały pobrane przez osobę nieuprawnioną. Wystarczy sam fakt, że dana osoba zabrała nam – bez naszej zgody – kartę płatniczą.

 

Podsumowanie

Kradzież karty płatniczej, bez względu, czy zostały za jej pomocą nienależnie pobrane pieniądze, stanowi przestępstwo. Samą okoliczność zagubienia/kradzieży/utraty karty płatniczej jesteśmy obwiązani zgłosić do banku. Dalsze postępowanie – zależne jest od naszej woli i procedury banku (często ze względu na procedury wewnętrzne obowiązujące w danej instytucji, konieczne jest oficjalne zgłoszenie kradzieży/ zagubienia karty). Jednak jeżeli bank nie wymaga od nas zgłoszenia na Policję, a zostały pobrane z naszego konta środki, to mimo wszystko lepiej zgłosimy się na Policję. Możemy bowiem przyczynić się do ścigania sprawcy, który np. zajmuje się kradzieżą kart; czy też zwrócimy uwagę organom ścigania gdzie może dana osoba się pojawić, czy też w jaki sposób postępować.


Treść przepisów:

art.  278. kodeksu karnego:

par. 1 Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

par. 5 Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.