Kradzież znicza – przestępstwo?

Zbliża się Święto Zmarłych. Zmierzamy na groby bliskich. Zabieramy ze sobą znicze, kwiaty, wieńce. Niestety zdarza się, że na grobach nie pozostają one długo. Co grozi sprawcy takiego czynu?

 

Ograbienie grobu

Zgodnie z art.  262 § 2 kodeksu karnego osoba, która ograbia grób lub miejsce spoczynku zmarłego podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Kradzież na cmentarzu, ze względu na szczególną specyfikę miejsca – kultu zmarłych, jest szczególnie przez ustawodawcę piętnowana. Jak widzimy kara za ten czyn jest dość surowa.

 

Znicz za 5 zł – nadal przestępstwo?

Dla bytu powyżej wskazanego przestępstwa wartość znicza nie ma znaczenia. Sama okoliczność ograbiania grobu, powoduje, że automatycznie mamy do czynienia z przestępstwem z art. 262 § 2 kodeksu karnego, a nie z wykroczeniem z art. 119 kodeksu wykroczeń (za którą jest przewidziana znacznie łagodniejsza kara).

 

Podsumowanie

Kradzież znicza jest przestępstwem. Jeśli zauważymy zachowanie świadczące o ograbianiu grobu, nie wahajmy się zawiadomić policji. Sprawcy grozi za ten czyn surowa kara pozbawienia wolności, która powinna zniechęcać do podejmowania tego typu działań.

Treść przepisów:

art. 262 par. 2 kodeksu karnego

Kto ograbia zwłoki, grób lub inne miejsce spoczynku zmarłego, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.