Wielu z nas lubi mieć na balkonie piękne donice z kwiatami. Czy ich umieszczanie może być karalne?


Nieostrożne wystawianie lub wywieszenie przedmiotów

Zgodnie z art. 75 § 1 kodeksu wykroczeń, każdy kto bez należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

„Zachowanie należytej ostrożności” – czyli co?

Zachowanie należytej ostrożności to działania jakie podejmuje człowiek kierujący się rozwagą, przewidujący możliwe powstałe zagrożenia i podejmujący stosowne kroki, mające w celu zniwelowanie potencjalnych niebezpieczeństw. Tym samym, na przykładzie donic z kwiatami, niezachowanie należytej ostrożności, to pozostawienie ich bez zabezpieczenia; umieszczenie bez stosownych uchwytów lub w taki sposób, że niewielkie powiewy wiatru mogą by je powalić.

Wywieszenie donic bez zabezpieczenia – czy tylko wykroczenie?

Wywieszanie/ wystawianie ciężkich przedmiotów bez zabezpieczenia (lub z nieodpowiednim) może być nie tylko wykroczeniem.

W sytuacji gdy np. donica spadnie na samochód – możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej za zniszczenie mienia.

W przypadku gdy, przedmiot uderzy człowieka i dozna on uszczerbku na zdrowiu – może dość do popełnienia przestępstwa z art. 156 § 2 kodeksu karnego ( zagrożonego karą do 3 lat pozbawienia wolności).

Jeśli zaś dany przedmiot spadnie przed przechodniem – zdarzenie takie może zostać zakwalifikowane jako narażenie człowieka na niebezpieczeństwo – czyn z art. 160 § 3 (za który może być wymierzona kara grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności).

 

Podsumowanie

Wieszanie donic/stawianie kwiatów chociaż wydają się nam prostymi czynnościami, powinny być podejmowane w z zachowaniem należytej ostrożności. Lekkomyślne działanie w tym zakresie może prowadzić nie tylko do odpowiedzialności wykroczeniowej, ale również karnej.

 

Treść przepisów:
art. 75 § 1 kodeksu wykroczeń
 Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500,- zł lub karze nagany.
art. 160 par 1 kodeksu karnego
Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.