Może kulig?

Zimowa aura sprzyja zabawie na śniegu. Może zorganizujemy kulig? Czy jest to karalne?

 

Kulig samochodem?

Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym kierującemu pojazdem zabrania się ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu. Tym samym nie możemy zorganizować kuligu za pomocą samochodu.

 

Wykroczenie

Kierowca, w sytuacji gdy ciągnie za autem osoby na sankach, popełnia wykroczenie z art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. Może zostać ukarany karą grzywny, która zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, powinna wynosić od 200-500,- zł. Nadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25.04.2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego kierowca otrzyma 6 punktów karnych.

 

Kulig – czy w ogóle dozwolony?

Kulig można zorganizować za pomocą zaprzęgu konnego, który jest wyposażony w płozy. Pamiętać należy, że zaprzęg konny nie wymaga rejestracji. Jednakże kierujący zaprzęgiem powinien mieć ukończone minimum 15 lat oraz posiadać kartę rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – jeżeli nie ukończyły 18 lat. Poza tym zaprzęg konny powinien spełniać ogólne wymogi bezpieczeństwa, a więc powinien być tak  zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby nie stwarzał zagrożenia osób nim jadących lub innych uczestników ruchu. Zaprzęg konny musi być wyposażony m.in. w światło odblaskowe barwy białej, tabliczkę z danymi właściciela oraz w dzwoneczki lub grzechotki. Ponadto zaprzęg konny powinien jechać poboczem (jeżeli ono jest), a gdy go nie ma – za innymi pojazdami.

 

Podsumowanie

Zorganizowanie kuligu za pomocą samochodu jest karalne. Kierowca może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 200,- zł  do 500,- zł oraz 6 punktami karnymi. Dozwolone jest urządzenie kuligu za pomocą zaprzęgu konnego wyposażonego w płozy. Jednakże pojazd ów musi spełniać ogólne wymogi bezpieczeństwa. Poza tym takie działania powinny być tak przeprowadzone, aby nie stwarzały zagrożenia dla uczestniczących osób oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Treść przepisów:

art.  86 par. 1 kodeksu wykroczeń:

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *