Nieodśnieżony chodnik – jaki konsekwencje?

Opady śniegu pojawiają się w całym kraju. Padnie tradycyjne „znowu zima zaskoczyła drogowców”. Czy jesteśmy przygotowani na zimę? Czy odśnieżanie chodników swoich posesji jest naszym obowiązkiem?


Obowiązek usuwania śniegu i lodu

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewniania utrzymania czystości i porządku na posesji przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Tym samym na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek usuwania śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości.


Wykroczenie

Niewykonanie powyższych czynności może skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy osoba, która nie wykonuje obowiązków określonych w ustawie co do zapewnienia utrzymania czystości i porządku na posesji, podlega karze grzywny. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń wskazuję, że mandat karny powinien wynosić 100,- zł.

Podsumowanie

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątać śnieg i lód z chodników położonych wzdłuż ich posesji.

Nieodśnieżanie chodnika przed swoją nieruchomością może skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową. Możemy zostać ukarani mandatem karnym w wysokości 100,- zł.

Niezależnie od powyższego, w przypadku gdy przez śnieg zalegający na chodniku, ktoś poniesie szkodę (np. złamie nogę) może domagać odszkodowanie na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Treść przepisów:
Art. 10 ust. 2 ustawy z dnia utrzymaniu czystości i porządku
Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.13.09.1996 r. o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *