Odśnieżanie auta przy włączonym silniku – dozwolone?

Zima za oknem. Niestety jazda w takich warunkach nie należy do najbardziej komfortowych. Przygotowanie auta do drogi również zajmuje więcej czasu. Czy można odśnieżać auta przy włączonym silniku?

 

Zakaz pozostawienia pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawa o ruchu drogowym zabronione jest pozostawianie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym. Powyższe nie dotyczy pojazdu wykonującego czynności na drodze. Dla przypomnienia postój pojazdu to unieruchomienie go niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę ( art. 2 pkt 30) ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawa o ruchu drogowym). Tym samym pozostawienie silnika na dłużej niż 1 minutę włączonego jest zabronione. Jak zatem kwalifikować odśnieżanie, które z reguły trwa dłużej?

Kluczowe w sformułowaniu ww. przepisu jest „pozostawienie”, tym samym gdy jesteśmy w samochodzie nie możemy takiego zachowania określić jako „pozostawienie”. Poza tym moment odśnieżania auta – jest specyficznym zbiorem czynności mającym na celu zagwarantowanie bezpiecznego przygotowywaniem do jazdy, a więc czynności na drodze.

 

Wykroczenie

Art. 97 kodeksu wykroczeń przewiduje, że każdy uczestnik ruchu znajdujący się na drodze publicznej lub strefie zamieszkania/ruchu gdy wykracza przeciwko przepisom ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym podlega karze grzywny do 3.000,- zł albo karze nagany. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń wskazuję, że za pozostawienie pracującego silnika w terenie zabudowanym mandat karny powinien wynosić 100,- zł.

 

Podsumowanie

Pozostawienie pracującego silnika na obszarze zabudowanym w czasie postoju pojazdu jest zabronione. Odśnieżanie samochodu przy włączonym silniku przekraczające 1 minutę, w sytuacji gdy znajdujemy się poza autem, może zostać uznane jako wykroczenie. W takiej sytuacji możemy zostać ukarani mandatem karnym w wysokości 100,- zł. Niemniej należy każdy przypadek odśnieżania pojazdu oceniać indywidualnie. Moim zdaniem jeśli przygotowujemy auto do drogi i nie jest to połączone z długotrwałym pozostawieniem włączonego silnika nie powinny być uznawane jako ww. wykroczenie.

Treść przepisów:

art. 97 kodeksu wykroczeń:

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.