Ogłoszenia internetowe zyskują coraz większą popularność, jednak tradycyjne – papierowe wieszane w różnych częściach miasta- nadal są spotykane. I tak dostrzegamy je w różnych częściach zabudowań – na przystankach, słupach, drzewach. Gdzie można wieszać ogłoszenia? Czy wieszanie ogłoszenia na słupie jest karalne?


Ogłoszenia – gdzie nie można ich wieszać

Zawieszanie ogłoszeń w miejscu do tego nieprzeznaczonym stanowi wykroczenie. Karalne również jest zamieszczanie ogłoszeń w innych miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem. Sprawca może zostać ukarany karą ograniczenia wolności albo grzywny.

Zatem pojawia się pytanie:

Ogłoszenia – gdzie można wieszać?

Ogłoszenia można wieszać – w miejscach do tego przeznaczonych – czyli słupach/ tablicach ogłoszeń.

Poza tym musi wiedzieć, kto zarządza danym obiektem (słupem/tablicą) – celem uzyskanie jego ewentualnej zgody (gdy słup/tablica nie ma wyraźnie otwartego charakteru).

Ponadto pamiętać należy, że umieszczanie ogłoszeń na specjalnych słupach/ tablicach może mieć charakter bezpłatny bądź też płatny. Zależy to od tego, jak na danym terenie kwestia ta została uregulowana przez samorząd lokalny. We Wrocławiu np. większość słupów reklamowych jest zarządzana przez podmioty zewnętrzne (prywatne przedsiębiorstwa), które zajmują się pobieraniem opłat i utrzymaniem danego obiektu.

Podsumowanie

Wieszanie na słupach przeznaczonych do ogłoszeń, za zgodą osób zarządzających nimi nie jest karalne.

Rozmieszczanie ogłoszeń w innych miejscach – latarniach, drzewach, wiatach przystanku, bez stosownej zgody osób zarządzających tymi obiektami jest niedozwolone. Stanowi wykroczenie.

Ważne jest, że zanim chcemy zawieść ogłoszenie powinniśmy się zorientować kto jest właścielem danego słupa lub zarządza słupem (informacje w tym zakresie powinny być na słupie – jak nie to można zapytać w Urzędzie Gminy).

Treść przepisów:
art.  63a par. 1 Kodeksu wykroczeń:
Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.