Pies na łańcuchu – czy to jest karalne?

Co raz częściej decydujemy się na posiadanie zwierzaka. Często nasz wybór pada na wierne człowiekowi psy. Niekiedy mieszkają z nami razem w domu/ mieszkaniu. Innym razem przebywają na zewnątrz – na podwórku. W związku z tym powstaje pytanie czy można trzymać psa na łańcuchu?

Obowiązki związane z utrzymywaniem zwierząt domowych

Utrzymywanie zwierząt domowych ( a więc takich, które mają być dla człowieka towarzystwem) wiąże się z obowiązkiem zapewnienia im odpowiednich warunków.

W związku z tym należy zagwarantować zwierzęciu m.in. pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.


Trzymanie zwierząt na uwięzi

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt zabronione jest trzymanie zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 m.

Naruszenie powyższego obowiązku stanowi wykroczenie. Sprawca może zostać ukarany grzywną albo karą aresztu.


Podsumowanie

Trzymanie psa na łańcuchu  jest dozwolone wyłącznie gdy nie powoduje uszkodzenia ciała zwierzęcia oraz gdy pozwalana podejmowanie ruchu. Niemniej pies na łańcuchu nie może być trzymany stale dłużej niż przez 12 godzin w ciągu doby. Naruszenie powyższych wymogów stanowi wykroczenie.

Treść przepisów:
Art.  37 par. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt:

Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1-3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 1-6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1-5, art. 16, art. 17 ust. 1-7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25 lub art. 27 podlega karze aresztu lub grzywny.