Piwko w pociągu – legalne?

Podróże pociągami bywają długie i męczące. Niektórzy podróżni „rozluźniają” się za pomocą alkoholu. Czy takie zachowanie jest legalne?

Ogólny zakaz spożywania napojów alkoholowych w środkach komunikacji publicznej

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabroniona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych w środkach i obiektach komunikacji publicznej. Tym samym w tramwajach, autobusach, pociągach obowiązuje ogólny zakaz spożywania napojów alkoholowych.

Wagon restauracyjny

Jednak ww. przepis przewiduje wyjątek. Dozwolona jest bowiem sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, w wagonach restauracyjnych i bufetach w pociągach. Zatem jeśli chcesz się napić piwa w czasie podróży pociągiem, to udaj się do „Warsu” lub innego bufetu restauracyjnego znajdującego się w specjalnie wydzielonej ku temu części. Pamiętaj, że w czasie podróży nie zakupisz, ani nie wypijesz tam alkoholu wysokoprocentowego, tylko ewentualnie piwo albo inny trunek zawierający do 4,5% alkoholu.

Spożywanie alkoholu poza wagonem restauracyjnym, czy też bufetem stanowi wykroczenie. Sprawca może zostać ukarany karą grzywny do 5 tys. złotych.

Inne wykroczenie

Co ciekawe zachowanie to może również być kwalifikowane jako wykroczenie z art. 54 kodeksu wykroczeń.

Podsumowanie

Piwo w pociągu może być legalnie skonsumowane tylko w wagonie restauracyjnym. Picie alkoholu poza tą strefą jest karalne – to wykroczenie.

Treść przepisów:

art.  43ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania podlega karze grzywny.

art.  14 ust. 1 pkt 4)  ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych w środkach i obiektach komunikacji publicznej, z wyjątkiem wagonów restauracyjnych i bufetów w pociągach, w których dopuszcza się sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa.