Czy w czasie polowań można wchodzić do lasu? Jakie środki ostrożności należy zachować, aby nie wejść przypadkowo w teren polowań i co się z tym wiąże – linie strzału?

Zakaz wejścia do lasu

Nie obowiązuje ustawowy zakaz wejścia do lasu w czasie polowań. Niemniej niekiedy poszczególne nadleśnictwa mogą wprowadzić taki okresowy zakaz wejścia. Tym samym, dy wybieramy się na wycieczkę do lasu, sprawdźmy (np. na stronie internetowej), czy na terenie lasu, który chcemy odwiedzić można swobodnie wchodzić.

 

Czas polowań – zachowaj ostrożność

Ze względu na brak zakazu wejścia do lasu w czasie polowań, musimy zachować szczególną ostrożność wchodząc do lasu zwłaszcza w okresie pomiędzy 1 października, a 31 stycznia, kiedy odbywa się największą ilość polowań. Polowania mogą odbywać się zbiorowo lub indywidualnie. Gdy mamy do czynienia z polowaniami zbiorowymi łatwiej je nam zauważyć. Dzieje się tak, nie tylko ze względu na większą, łatwiej zauważalną liczbę osób w nim uczestniczących, ale również, że względu na okoliczność, że odbywają się one często przy udziale psów lub naganiaczy (jeden uczestnik idzie na przedzie nagania zwierzynę).

Polowanie indywidualne odbywa się na podstawie stosownego upoważnienia. Przy tym typie aktywności, póki nie zobaczymy myśliwego, albo nie mamy wiedzy o przeprowadzaniu polowania, to zorientowanie się, że polowanie trwa jest ciężkie.

 

Zasady celowania do zwierzyny

Jak widzimy, brak regulacji pozwalających jednoznacznie określić tereny polowań, powoduje, że często musimy zdać się na własną uważność i ostrożność w trakcie leśnych wycieczek. Jednak należy wskazać, że myśliwi podczas polowania muszą zachowywać zasady bezpieczeństwa. I tak celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne dopiero po osobistym dokładnym rozpoznaniu zwierzyny oraz w warunkach gwarantujących skuteczność strzału i możliwość podniesienia strzelonej zwierzyny oraz bezpieczeństwo otoczenia. Poza tym myśliwy może oddać strzał do zwierzyny znajdującej się od niego w odległości nie większej niż:

1)  40 m – w razie strzału śrutem lub kulą z broni o lufach gładkich;

2)  100 m – w razie strzału kulą z broni o lufach gwintowanych, przy wykorzystaniu otwartych przyrządów celowniczych;

3)  200 m – w razie strzału kulą z broni o lufach gwintowanych, przy wykorzystaniu optycznych przyrządów celowniczych.

(par. 13 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.03.2005 r. w sprawie szczegółowych warunków polowania i znakowania tusz)

Jednocześnie trzeba wskazać, że strzelanie do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych stanowi wykroczenie. Sprawca może zostać ukarany karą grzywny w wysokości nawet do 5.000,- zł.

Z powyższego wynika, że myśliwi nie mogą oddawać strzału, gdy mogłoby zagrażać to ludziom. 

 

Podsumowanie

Brak jest ustawowego zakazu wejścia do lasu w czasie polowań. Jednak na poszczególnych terenach może zostać wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu w sezonu polowań. Zatem zanim wybierzemy się na wycieczkę leśną, sprawdźmy, czy na danym terenie nie obowiązuje zakaz wejścia.

Niezależnie od powyższego powinniśmy zachować szczególną ostrożność wchodząc do lasu, zwłaszcza w czasie od 1 października do 31 stycznia, kiedy odbywa się największa ilość polowań. Niemniej  zwykle mają one miejsce w mniej uczęszczanych, głębszych częściach lasu, bądź na polanach. Kiedy więc zauważymy ambonę albo usłyszymy szczekanie psów, musimy liczyć się z tym, że odbywa się polowanie. Myśliwi przed oddaniem strzały powinni zachować szczególną ostrożność, ale zachowajmy również ją i my – jeżeli idziemy na teren lasu rozglądajmy się, tak aby przez pomyłkę nie znaleźć się na linii strzału.

Treść przepisów:

art.  51 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 13.10.1995 r. Prawo łowieckie:

Kto strzela do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych, podlega karze grzywny.