Zbliża się zima, zwierzęta wychodzą z lasów w poszukiwaniu pożywienia. Zdarzyć się może, że wtargną niespodziewanie na drogę i nie będziemy w stanie uniknąć ich potrącenia. Jak zachować się w takiej sytuacji?

Obowiązki kierowcy

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest w miarę możliwości do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej z następujących służb: Policji, Straży Ochrony Kolei, Straży Gminnej, Straży Granicznej, Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, Państwowej Straży Łowieckiej,Państwowej Straży Rybackiej. Tym samym, gdy potrącimy zwierzę należy sprawdzić, czy żyje. Jeśli jesteśmy w stanie mu pomóc, powinniśmy udzielić stosownej pomocy i wezwać powyżej wskazane służby. Poza przypadkami natychmiastowego i skutecznego udzielania pomocy np. poprzez zawiezienie do weterynarza zwierzęcia, generalnie zalecam zawiadomienie odpowiednich służb o zdarzeniu. Po pierwsze, nie zawsze jesteśmy w stanie samodzielnie zlokalizować dyżurującego lekarza weterynarii. Po drugie, dochodzi kwestia związana z udowodnieniem okoliczności uszkodzenia pojazdu (jeżeli takowe są). Gdy będziemy mieć oficjalne zgłoszenie, łatwiej będzie nam udowodnić szkodę. Nie spełnienie obowiązków wynikających z art. 25 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt może spowodować, że sprawca zostanie ukarany karą aresztu lub grzywny (do kwoty 5.000,- zł). Poza tym możliwe jest orzeczenie wobec niego nawiązki w wysokości do 1.000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

Powyższe zachowania sprawcy obejmują oczywiście sytuację, gdy zwierze wtargnie na ulice, a kierowca potracił je, nie mając możliwości uniknięcia zderzenia bez narażenia na niebezpieczeństwo siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Świadome potrącenie zwierzaka, w przypadku gdy można było temu zapobiec, może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt dotyczące zabijania zwierząt.

 

Podsumowanie

W przypadku potracenia zwierzęcia należy w miarę możliwości udzielić mu pomocy i wezwać stosowne służby. Takie zachowanie nie tylko czyni zadość względom humanitarnym, ale również sprawi, że nie narazimy się na pociągnięcie do odpowiedzialności wykroczeniowej. W przypadku uszkodzenia pojazdu, ułatwi nam także dochodzenie roszczeń.

Treść przepisów:

art.  25 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt

Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia jednej ze służb, o których mowa w art. 33 ust. 3.

Art.  37 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt

ust. 1 Kto narusza nakazy albo zakazy określone w art. 9, art. 10a ust. 1-3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 1-6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1-5, art. 16, art. 17 ust. 1-7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25 lub art. 27 podlega karze aresztu lub grzywny.