Często zdarza się, że na ulicy, przystankach słyszymy przekleństwa. Czy zastanawialiście się kiedyś, czy przeklinanie jest karalne?

 

Kodeks wykroczeń

Zgodnie z art. 141 kodeksu wykroczeń używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym jest karalne. Wobec sprawcy może zostać zastosowana kara ograniczenia wolności, grzywny do kwoty 1.500,- zł albo kara nagany. Miejsce publiczne (inaczej ogólnodostępne) oznacza miejsce dostępne dla nieograniczonej liczby osób, które mogą tam przebywać bez szczególnego zezwolenia.

 

Słowa nieprzyzwoite – czyli jakie?

Słowa nieprzyzwoite to słowa, które powszechnie są uznawane za obelżywe/obraźliwe.  Nie ma ścisłego, prawnie uregulowanego katalogu wulgaryzmów. Każdorazowo słowa pod kątem ich “przyzwoitości” (czyli stosowności moralnej) oceniane są w kontekście panujących norm społecznych. Oceny tej dokonuje Policja ewentualnie, gdy dojdzie do postępowania sądowego – sąd. Organy te ustalają, czy dane słowo powszechnie uznawane jest za “nieprzyzwoite” (budzące zgorszenie). Przy codziennym używaniu języka, analiza, czy dane słowo jest poprawne i czy nie stanowi przekleństwa, odbywa się raczej intuicyjne. Jeżeli mamy wątpliwości, co do kwalifikacji danego wyrazu jako wulgaryzmu, lepiej powstrzymajmy się od używania go publicznie. Język polski jest bardzo bogaty i barwny. Zapewne znajdziemy synonim tego słowa.

 

Podsumowanie

Używanie słów nieprzyzwoitych w miejscach publicznych (ogólnodostępnych) (powszechnie uznanych za wulgarne) stanowi wykroczenie. Sprawca może zostać ukarany karą ograniczenia wolności, grzywny do kwoty 1.500,- zł albo kary nagany. Wypowiadanie zaś przekleństw, poza miejscami publicznymi, w pomieszczeniach zamkniętych i sytuacjach prywatnych np. w domu/ mieszkaniu, gdy nie są stosowane jako określenie osoby lub mające na celu jej obrażenie, czy też wypowiadane w obecności dzieci, nie jest prawnie zabronione. 


Treść przepisów:

art. 141 kodeksu wykroczeń:

Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.