Zdarza się czasem sytuacja, że właściciele psów, używają ich przeciwko innym ludziom. Powszechnie zwane „szczuciem”. Co to właściwie jest?

Szczucie psem

Pojęcie „szczuć” nie ma definicji prawnej. Zgodnie ze słownikiem Języka Polskiego (http://sjp.pwn.pl/) „ znaczy psa do gonienia lub atakowania ludzi”. Zatem chodzi o wszelkie zachowania człowieka, które mają na celu wywołanie agresji u zwierzęcia przeciwko innemu człowiekowi.


Karalne?

Zgodnie z art.108 kodeksu wykroczeń, szczucie psem człowieka stanowi wykroczenie. Sprawca może zostać ukarany karą grzywny do kwoty 1.000,- zł albo karą nagany.

Dla zaistnienia tego wykroczenia wystarczy samo zachowanie sprawcy prowokujące zwierzę do agresywnego zachowania (np. wydanie komendy). Jeżeli dojdzie do dalszych czynności i pies ugryzie dana osobę, sprawca może odpowiadać za przestępstwo.

Podsumowanie

Szczucie psem – czyli prowokowanie psa do gonienia/ atakowania człowieka stanowi wykroczenie.

Sprawca może zostać ukarany grzywną (do kwoty 1.000,- zł) albo karą nagany.


Treść przepisów:

Art.  108 Kodeksu wykroczeń:

Kto szczuje psem człowieka, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.