Nowe wykroczenie w czasie epidemii COVID-19

W ramach tzw. tarczy antykryzysowej (czyli ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw)  została wprowadzona zmiana dotycząca kodeksu wykroczeń. Wprowadzono nowe wykroczenie.    Treść przepisu widzimy powyżej. Spróbujmy go „odkodować” Cechy charakterystyczne...
Czytaj dalej

Kontrola drogowa – jak powinna wyglądać?

Kontrola drogowa przydarza się prawie każdemu kierującemu. Jak się wtedy zachować? Jakie uprawnienia ma Policja?   Gdzie może nas Policja zatrzymać? Policja może nas zatrzymać w każdym miejscu, jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego. Gdy zatrzymanie ma miejsce na jezdni lub poboczu, gdzie jest to zabronione, Policja powinna włączyć niebieskie świtało odblaskowe. Poza tym...
Czytaj dalej