Prawo do obrońcy

Naczelne prawo podejrzanego/oskarżonego to prawo do obrony, w tym posiadania obrońcy.   Podejrzany/Oskarżony Prawo do obrońcy masz jeśli jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa. Oznacza to, że został Tobie przedstawiony zarzut popełnienia konkretnego czynu zabronionego. Oskarżonym staje się z momentem wniesienia przez Prokuraturę/Policję aktu oskarżenia do sądu.   Zatrzymanie przez Policję Jeżeli zostałeś zatrzymany przez Policję...
Czytaj dalej

Warunkowe umorzenie postępowania – co to?

Słyszałeś może o tym, że sprawa może zakończyć warunkowym umorzeniem? Na czym polega? Jakie są korzyści?   Warunki Sąd postanowieniem może warunkowo umorzyć postępowanie jeżeli : - wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne – ocena dotyczy m.in. charakteru czynu, czego on dotyczył, motywacji sprawcy; - okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości - najczęściej...
Czytaj dalej