Usunięcie flagi – karalne?

W kontekście zbliżającego się święta Niepodległości, dzisiaj wpis dotyczący wykorzystywanych w tym czasie z symbolu państwowego – flagi.

Hipotetyczna sytuacja: sąsiad powiesił flagę na balkonie, innej osobie się to nie spodobało. Flaga została zerwana – jakie są konsekwencje takiego czynu?

Barwy i flaga – kto może używać?

Na początku parę słów o barwach i fladze narodowej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej oraz pieczęciach państwowych, barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.

Powyższe barwy stanowią składniki flagi państwowej.

Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń, otaczając je czcią i szacunkiem. (art. 5 ww. ustawy).

Poza tym ustawa z dnia 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej oraz pieczęciach państwowych, przewiduje obowiązek podnoszenia flagi państwowej na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsce obrad: Sejmu, Senatu, Prezydenta, Rady Ministrów oraz Prezesa Rady Ministrów, organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – w czasie ich sesji; organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych, a także organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych – z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych.

Tym samym, pewne instytucje państwowe mają obowiązek podnoszenia flagi na budynkach swoich siedzib w czasie świąt państwowych.

Obywatele nie mają takiego obowiązku, ale jeżeli mają taką wolę – mogą zawiesić flagę państwową zarówno w czasie świat i uroczystości państwowych, jak również w innych sytuacjach. (każdy obywatel może używać barw narodowych). Niemniej, zawieszenie flagi powinno odbywać się w sposób oraz miejscu odpowiednim – tak, aby został zachowany szacunek dla symbolu narodowego.

 


Usunięcie flagi – przestępstwo?

Osoba, która publicznie usuwa flagę państwową podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Usunięcie – oznacza zabranie z miejsca, w którym rzecz się znajdowała poprzez np. zerwanie, przewrócenie. Nie chodzi to o sytuacje obejmujące zachowania osoby, która flagę legalnie powiesiła. Tylko usuwanie wbrew woli tej osoby albo usunięcie przez osobę nieuprawnioną do zdejmowania flagi na budynku siedziby instytucji państwowej jest karalne.

Publicznie – oznacza działanie w sposób, który umożliwia zapoznanie się z czynem nieograniczonej liczbie osób. Nawet jeśli sprawca niszczy flagę umieszczoną w mało uczęszczanym miejscu, a możliwy jest chociaż hipotetyczny dostęp dla ludzi, to mamy to czynienia z działaniem publicznym.

Jak wynika z powyższego, publiczne usunięcie flagi państwowej stanowi przestępstwo.


Podsumowanie

Jeżeli sąsiad zawiesił flagę państwową na balkonie, a inna osoba usunęła ją bez jego zgody, to popełniła przestępstwo. Podobnie ma się sytuacja, gdy sprawca usunął flagę państwową wiszącą np. na siedzibie Urzędu Miasta, czy też innej instytucji państwowej, a nie był uprawniony do jej zdjęcia. Za ten czyn może zostać wymierzona kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Jeżeli jednak uważasz, że sąsiad powiesił flagę w miejscu – który Twoim zdaniem jest nieodpowiednie i wyraża lekceważący szacunek to symbolu państwowego – to możesz zwrócić mu uwagę, że takie zachowanie może być zakwalifikowane jako znieważenie flagi państwowej, które również stanowi przestępstwo.


Treść przepisów:
art. 137 par. 1  kodeksu karnego:
Kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.