Od 5 grudnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania. Czego dotyczy?

 

Zmiany w przepisach

W wyniku reformy przepisów procedury karnej – kodeksu postępowania karnego zgodnie z art. 99a kpk uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego i wyroku łącznego, oraz wyroku sądu odwoławczego i wyroku wydanego w postępowaniu o wznowienie postępowania sporządza się na formularzu według ustalonego wzoru.

 

Formularz

Tym samym obecnie uzasadnienia wyroków karnych są sporządzone na ustalonych wzorach. Wszystkie strony procesu karnego – oskarżony, oskarżyciele posiłkowi, prokurator otrzymują jednolite uzasadnienie.

 

Co zawiera?

Każde uzasadnienie wyroku karnego będzie zatem zawierało te same elementy, a tj.:

  1. ustalenie faktów – z rozróżnieniem na udowodnione i nieudowodnione.
  2. ocenę dowodów;
  3. podstawę prawna wyroków;
  4. kary, środki karne, przepadek, środki kompensacyjne, środki związane z poddaniem sprawy probie;
  5. inne rozstrzygniecie;
  6. inne zagadnienia;
  7. koszty procesu;
  8. podpis.

 

Podsumowanie

Wprowadzenie formularzy na pewno ujednolici wygląd zewnętrzny uzasadnień wyroków karnych. Czy jednak wpłynie na ich przejrzystość i większą zrozumiałość dla stron?

Z oceną skuteczności tej regulacji się wstrzymam. Zobaczymy jak w praktyce przyjmie się stosowanie tychże formularzy. 

 

Treść przepisów:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania