Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary

W jakich okolicznościach można ubiegać się o tzw. przedterminowe zwolnienie? Jakie są warunki jego stosowania?

 

Co to jest?

Warunkowe przedterminowe zwolnienie polega na tym, że sąd może skazanego na karę pozbawienia wolności po obyciu części kary, zwolnić z konieczności odbycia pozostałej części.

W takiej sytuacji sąd wskazuje dodatkowo okres próby, który trwa od lat 2 do 5. W tym czasie skazany musi przestrzegać porządku prawnego i innych obowiązków nałożonych przez sąd. Jeżeli nie wywiązuje się z tych warunków – sąd może odwołać warunkowe przedterminowe zwolnienie i skazany będzie musiał odbyć pozostałą karę.

 

Kiedy można złożyć wniosek?

Zasadniczo o warunkowe przedterminowe zwolnienie można się ubiegać po odbyciu co najmniej połowy kary. Niemniej w szczególnych przypadkach, sąd w wyroku określa termin, kiedy można będzie się o takie zwolnienie ubiegać. Dłuższe terminy również dotyczą recydywistów.

Jeśli chodzi o inne warunki to przepisy wskazują, że  konieczne jest, aby postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniały przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

 

Co to oznacza w praktyce?

Sąd bierze pod uwagę zarówno charakter samego popełnionego przestępstwa, ale również zachowanie sprawy po wyroku. To jak zachowuje się w zakładzie karnym ma wpływ, czy otrzyma warunkowe przedterminowe zwolnienie. Sąd bierze więc uwagę są więc m.in. kary dyscyplinarne, nagrody, korzystanie systemu przepustek, poddanie się terapii.

W przypadku negatywnego rozstrzygnięcia sprawy – skazany może kwestionować postanowienie sądu zażaleniem.

 

Treść przepisów:

art.  77 § 1 Kodeksu karnego:

Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa