Wypadek – jakie konsekwencje dla sprawcy?

Chwila nieuwagi, złe warunki atmosferyczne mogą nas doprowadzić do wypadku drogowego. Jakie są konsekwencje prawne dla sprawcy?

 

Wypadek drogowy – odpowiedzialność karna dla sprawcy

Sprawca wypadku drogowego popełni przestępstwo jeśli wskutek naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym spowoduje zdarzenie wskutek, którego inna osoba dozna obrażenia ciała skutkującego niedyspozycją zdrowotną powyżej 7 dni. Jeżeli czyn spowoduje ciężki uszczerbek ciała (np. trwałe kalectwo, pozbawienie wzorku) albo śmierć innej osoby, zagrożenie karą jest większe.

 

Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Sprawca będzie podlegał odpowiedzialności karnej, jeżeli organy ścigania wykażą, że jego zachowanie doprowadziło do wypadku. Istotne jest, aby działanie (czy też zaniechanie) stanowiło naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie dotyczy to tylko i wyłącznie przestrzegania przepisów drogowych, ale również ogólnych wzorców rozsądnego i ostrożnego prowadzenia pojazdów.

 

Kara

Sprawca wypadku drogowego podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku, gdy następstwem wypadku jest śmierć albo ciężki uszczerbek ciała – kara wynosi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.

 

Odpowiedzialność cywilna

Poza tym sprawca może ponosić odpowiedzialność cywilną –  czyli pieniężnym odszkodowaniem i zadośćuczynieniem za doznane krzywdy. Każdy z posiadaczy pojazdów mechanicznych  posiada obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku spowodowania wypadku drogowego to ubezpieczyciel sprawcy wypłaca odszkodowanie i zadośćuczynienie.

 

Podsumowanie

Sprawca wypadku może ponosić odpowiedzialność karną i cywilną. Karnie – popełnia przestępstwo. Skutki wypadku (ilość ofiar, charakter obrażeń) może spowodować, że odpowiedzialność karna będzie surowsza.

 

Treść przepisów:

art.  177 kodeksu karnego:

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *