Jeżeli zostałeś pokrzywdzony w wypadku drogowym, jakie masz prawa?

 

Kiedy będzie miało miejsce przestępstwo?

Dla postępowania karnego istotny będzie zakres odniesionych przez ofiarę wypadku ran/uszczerbku na zdrowiu. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo podlega bowiem sprawca wypadku drogowego, który wywołał rozstrój zdrowia u innego uczestnika ruchu przekraczający 7 dni.

Jeżeli Twoje obrażenia skutkują niedyspozycją zdrowotną, krótszą niż 7 dni, możesz dochodzić odpowiedzialność od sprawcy z tak zwanego oskarżenia prywatnego.

Więcej znajdziesz we wpisach: uszkodzenie ciała,  pokrzywdzony, prywatny akt oskarżenia.

 

Prawa pokrzywdzonego

Jako pokrzywdzony możesz brać udział w postępowaniu przygotowawczym (prowadzonym przez policję/prokuraturę). Jeżeli złożysz stosowny wniosek – będziesz zawiadamiany o czynnościach podejmowanych w sprawie. Po uzyskaniu stosownych zgód będzie możliwy dostęp do akt postępowania. Z treści akt możesz dowiedzieć się jak przebiegało zdarzenie i jakie były jego przyczyny.

 

Oskarżyciel posiłkowy

W postępowaniu przed sądem pokrzywdzony może wyrazić wolę działania jako oskarżyciel posiłkowy (więcej informacji znajdziesz tutaj.)

 

Wniosek o naprawienie szkody i zadośćuczynienie pieniężne i nawiązka

W trakcie procesu karnego można domagać się również naprawienia szkody i żądać zadośćuczynienia pieniężnego, czy też nawiązki (pieniężne formy rekompensaty za darzenie). Pamiętać należy, że jeżeli zasądzone kwoty nie pokrywają całej szkody lub nie stanowią pełnego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, pokrzywdzony może dochodzić dodatkowych roszczeń w postępowaniu cywilnym.

W przypadku gdy pokrzywdzony uzyskał odszkodowanie i zadośćuczynienie od ubezpieczyciela co do zasady nie może żądać „dalszej” rekompensaty w postępowaniu karnym.

 

Odpowiedzialność cywilna

Każdy posiadacz auta musi mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. W przypadku, gdy poniosłeś uszczerbek na zdrowiu możesz dochodzić roszczeń bezpośrednio od ubezpieczyciela.

 

Podsumowanie

Gdy jesteś ofiarą wypadku masz liczne prawa jako pokrzywdzony. Warto z nich skorzystać. Dowiesz się nie tylko o samym przebiegu zdarzenia, ale będziesz mógł również mógł uczestniczyć w procesie, mieć wpływ na jego przebieg. Możesz również składać dla siebie korzystne wnioski. Przysługuje również Tobie rekompensata pieniężna za doznane obrażenia.