O Portalu

Karalne.pl to portal o prawie w życiu codziennym.

Prawo, czy tego chcemy, czy nie – dotyczy nas wszystkich. Podlegamy jego regułom, niezależnie od naszej woli, czy też opinii na temat jego treści. Prawo jednak nie powinno nam kojarzyć się wyłącznie z czymś złym. Jest po to, aby regulować pewne dziedziny życia, żeby zachować porządek publiczny, chronić określone wartości (takie jak np. życie, zdrowie), czy też pomagać rozwiązywać spory, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać samodzielnie.

Żyjemy otoczeni prawem. Niestety z jego znajomością bywa różnie, m.in. przez system edukacji, który w sposób niewystarczający dostarcza nam umiejętności poznania oraz zasad korzystania z prawa.

Tymczasem wiedza o prawie pozwala zrozumieć świat wokół nas. Poznajemy, jak działają określone instytucje. Zyskujemy świadomość o naszych prawach i obowiązkach w danej sytuacji. Taka wiedza, z mojego doświadczenia, umożliwia spokojne przeżycie sytuacji nieoczekiwanych, niecodziennych, często trudnych i stresujących nas samych. Przede wszystkim jednak daje świadomość, jakie działania możemy podjąć i jakie będą ich konsekwencje, co z kolei jest niezbędne do podejmowania dobrych decyzji.

Zapraszam Cię do odwiedzania i korzystania z portalu.