Brak zapłaty alimentów – karalne?

Czy brak zapłaty alimentów może być karalny? W jakich sytuacjach?   Obowiązek alimentacyjny musi być określony co do wysokości W obecnym stanie prawnym konieczne jest, aby obowiązek alimentacyjny był określonym orzeczeniem sądowym albo ugodą zawartą przed sądem, lub ugodą zawartą przed innym organem albo inną umową co wysokości. Istotne jest więc, że musi istnieć dokument,...
Czytaj dalej

Wyłudzenie kredytu

Kiedy dochodzi do przestępstwa tzw. wyłudzenia kredytu?   Na czym polega to przestępstwo? Sprawca w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie kredytu przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia...
Czytaj dalej

Kradzież karty płatniczej – co robić?

Niestety czasem niezależnie od podjętych środków ostrożności zostanie nam skradziona karta płatnicza. Co robić w takiej sytuacji? Czy trzeba zgłaszać kradzież na policję?   Brak karty – zgłoś do banku Możemy mieć różnego rodzaju karty płatnicze (debetowe, kredytowe, prepaid). Jednak jeżeli zorientowaliśmy się, że nie mamy, naszej karty płatniczej, koniecznie musimy ten fakt zgłosić bankowi. Zgodnie…

Czytaj dalej

Znalazłeś cudzy portfel – co robić?

Zdarza się nam, że znajdziemy cudzą rzecz – portfel, dowód osobisty, biżuterię, telefon. Co robić w takich sytuacjach? Czy wiesz, że prawo reguluje, jak masz się zachować? Znalezienie rzeczy – wiemy do kogo należy Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 20.02.2015 r. o rzeczach znalezionych, jeżeli znajdziemy rzecz i znamy osobę uprawnioną do jej odbioru (np….

Czytaj dalej