Czy wyrzucenie niedopałka papierosa to zaśmiecanie?

Idąc ulicami niejednokrotnie zauważamy niedopałki papierosów leżące na chodnikach, ulicach. Czasem zdarza się, że dzieci znajdują w piaskownicy takie „znalezisko”, które staje się dla nich automatycznie „zabawką”. Czy wyrzucenie niedopałka papierosa jest karalne?

Zakaz zaśmiecania miejsc publicznych

Na podstawie art. 145 kodeksu wykroczeń zaśmiecanie, zanieczyszczanie miejsc dostępnych dla publiczności jest karalne. Stanowi wykroczenie, za które sprawcy można wymierzyć grzywnę do kwoty 500,- zł albo karę nagany. Wymiar mandatu (zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń) waha się pomiędzy kwotami 50-500,- zł.

Miejsca dostępne dla publiczności – czyli jakie?

Powyższy przepis przykładowo wymienia miejsca publiczne. Należą do nich w szczególności: drogi, ulice, place, ogrody, trawniki lub zieleńce. Miejscami dostępnymi dla publiczności są miejsca dostępne i przeznaczone do użytku wszystkich ludzi.

Zatem oprócz wyżej wymienionych mogą być to również m.in. boiska, parki, skwerki.

Niedopałek to śmieć ?

Przepis nie definiuje, czym można zaśmiecać lub zanieczyszczać miejsca dostępne dla publiczności. Należy uznać, że może być to każdy przedmiot, także (a może przede wszystkim – jak spojrzymy na chodniki w niektórych częściach miast) niedopałek papierosa. Należy również pamiętać, że rzucenie palącego się jeszcze papierosa np. na suchą trawę może spowodować pożar. Takie zachowanie może stanowić przestępstwo z art. 163 § 1 kodeksu karnego (zagrożonego karą pozbawienia wolności do 10 lat).

Podsumowanie

Wyrzucenie niedopałka papierosa to również zaśmiecanie, które stanowi wykroczenie za które może zostać wymierzona kara grzywny do 500,- zł lub kara nagany.

Art. 145 kodeksu wykroczeń:

Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.