Karuzele – sprawdź zanim wsiądziesz

Niezależnie od wieku, prawie każdy z nas od czasu do czasu lubi wsiąść na różnego rodzaju karuzele, czy też kolejki górskie w wesołym miasteczku. Jednak zanim ochoczo skorzystamy z tych atrakcji albo ulegniemy prośbom dzieci, sprawdźmy, czy urządzenie jest dopuszczone do eksploatacji lub obrotu. Pewne urządzenia mogące stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego podlegają bowiem kontroli w zakresie tzw. dozoru technicznego.

 

Jakie urządzenia podlegają dozorowi technicznemu?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7.12.2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wskazuje jakie urządzenia podlegają temu obowiązkowi. Należą do nich m.in. windy, podnośniki samochodowe, schody ruchome, dźwigi do transportu osób lub ładunków, dźwigi budowlane i dźwigi towarowe małe, ale również karuzeleTym samym są to urządzenia, które ułatwiają nam funkcjonowanie zarówno w życiu codziennym, jak i pracy.

 

Kto decyduje o dopuszczeniu karuzeli do użytku?

Dla dopuszczenia powyżej wskazanych urządzeń (w tym karuzeli) do obrotu, a więc sprzedaży, niezbędne jest wydanie przez Urząd Dozoru Technicznego w tym zakresie  decyzji administracyjnej. Kolejnym warunkiem jaki musi spełnić osoba wykorzystująca powyżej wskazane urządzenia w swojej działalności gospodarczej – jest otrzymanie kolejnej decyzji – tym razem o dopuszczeniu do eksploatacji. W tym celu przed przystąpieniem do używania, przedsiębiorca pisemnie zgłasza się do organu właściwej jednostki dozoru technicznego. Inspektor dozoru technicznego wykonuje w obecności przedsiębiorcy lub osoby upoważnionej  m.in. próbę techniczną mającą na celu sprawdzenie, czy urządzenie działa poprawnie i jest bezpieczne dla ludzi.

 

Konsekwencje zgłoszenia urządzenia

Dopuszczenie do eksploatacji powoduje, że Urząd Dozoru Technicznego zewidencjonuje dane urządzenie. W związku z tym, działanie naszej tytułowej karuzeli będzie nadzorowane i kontrolowane przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Pozwoli to m.in. zminimalizować ryzyko modyfikacji urządzenia przez przedsiębiorcę. Usprawni też diagnozę uchybień wpływających na bezpieczne użytkowanie. To właśnie dbałość o ogólne bezpieczeństwo ludzi, mienia oraz środowiska powoduje, że używanie urządzenia, które nie zostało dopuszczone do obrotu, czy też do eksploatacji stanowi przestępstwo zagrożone karą grzywny lub ograniczenia wolności.

 

Podsumowanie

 

Jeśli jesteśmy przedsiębiorcą – lepiej sprawdź, czy urządzenie, które chcesz używać w swojej działalności nie podlega dozorowi technicznemu. Jeśli zaś korzystamy z ww. urządzeń w życiu prywatnym dla bezpieczeństwa naszych bliskich i własnego, sprawdźmy, czy dane urządzenie np. karuzela, jest dopuszczona do obrotu. Pomoże nam w tym odnalezienie charakterystycznego zielno – białego znaku Urzędu Dozoru Technicznego, który powinien znajdować się na urządzeniu. Jeśli nie znajdziemy – spytajmy obsługę o ten znak i o dopuszczenie do eksploatacji.

Więcej informacji w temacie dozoru technicznego znajdziecie na stronie http://www.udt.gov.pl/

Treść przepisów:

art. 63 ust.1 ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne:

1)  bez otrzymania decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o dopuszczeniu urządzenia do eksploatacji lub obrotu,

2)  wbrew decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego o wstrzymaniu eksploatacji lub wycofaniu z obrotu urządzenia technicznego,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.