Kradzież roweru – kiedy będzie wykroczeniem, a kiedy przestępstwem?

Kradzież kradzieży nierówna. Zdarza się tak, że kradzież może być przestępstwem, a w innych sytuacjach wykroczeniach. Od czego zależy taka kwalifikacja? Jakie wynikają z tego konsekwencje dla sprawcy ? Kiedy kradzież roweru będzie wykroczeniem, a kiedy przestępstwem?

Kradzież – przestępstwo

Zgodnie z art. 278 § 1 kodeksu karnego osoba, która zabiera w celu przywłaszczenia (potocznie – kradnie) cudzą rzecz ruchomą podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jak pokazuje życie, ukraść można prawie wszystko. Ustawodawca określił to jako tzw. rzeczy ruchome. Najprościej to pojęcie można wyjaśnić na zasadzie przeciwieństwa. Rzeczami ruchomymi są bowiem te przedmioty, które nie są nieruchomościami (takimi jak działki, mieszkania, budynki).

Kradzież – wykroczenie

Jeżeli ktoś kradnie cudzą rzecz ruchomą, której wartość nie przekracza kwoty 500,-z zł podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 119 § 1 kodeks wykroczeń).

Tym samym jeżeli rzecz ma mniejszą wartość sprawca popełnia wykroczenie. Zagrożone o wiele łagodniejszymi karami, niż przestępstwo kradzieży.

Dla przypomnienia kara aresztu przy wykroczeniach nie może przekroczyć 30 dni. Ograniczenia wolności 1 miesiąca, a grzywna 5.000,- zł. (więcej wpis – co to jest wykorczenie?).

Widzimy zatem, że różnice względem tego samego czynu – kradzieży – jeżeli dotyczą mienia innej wartości dla sprawcy są znaczne. Przy zakwalifikowaniu jako przestępstwo sprawca może spędzić w więzieniu nawet 5 lat.

Wartość rzeczy – jak rozróżniać kiedy kradzież jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem?

Jeżeli rzecz ma wartość poniżej 500,- zł i to mamy do czynienia z wykroczeniem, jeżeli powyżej – przestępstwem.

 

Podsumowanie

Kiedy kradzież roweru będzie wykroczeniem, a kiedy przestępstwem? To zależy od wartości roweru – jeżeli będzie to np. nowy rower za 700,- zł, to będziemy mieli do czynienia z przestępstwem. Jeżeli zaś będzie to stary, wieloletni rower o wartości 200,- zł, sprawca ewentualnej kradzieży popełni wykroczenie. Jakie są konsekwencje dla sprawcy z takiego rozróżnienia? Przede wszystkim różnice dotyczą kary. Za przestępstwo przewidziana jest surowsza odpowiedzialność. Poza tym każde skazanie wyrokiem skazującym za przestępstwo jest odnotowywane w Krajowym Rejestrze Karnym.

Treść przepisów:
art.  278 par. 1 Kodeksu karnego:
Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
art.  119 par. 1 Kodeksu wykroczeń:
Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.