Kradzież kradzieży nierówna. Zdarza się tak, że kradzież może być przestępstwem, a w innych sytuacjach wykroczeniach. Od czego zależy taka kwalifikacja? Jakie wynikają z tego konsekwencje dla sprawcy ? Kiedy kradzież roweru będzie wykroczeniem, a kiedy przestępstwem?

Kradzież – przestępstwo

Zgodnie z art. 278 § 1 kodeksu karnego osoba, która zabiera w celu przywłaszczenia (potocznie – kradnie) cudzą rzecz ruchomą podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jak pokazuje życie, ukraść można prawie wszystko. Ustawodawca określił to jako tzw. rzeczy ruchome. Najprościej to pojęcie można wyjaśnić na zasadzie przeciwieństwa. Rzeczami ruchomymi są bowiem te przedmioty, które nie są nieruchomościami (takimi jak działki, mieszkania, budynki).

Kradzież – wykroczenie

Jeżeli ktoś kradnie cudzą rzecz ruchomą, której wartość nie przekracza ¼ minimalnego wynagrodzenia podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (art. 119 § 1 kodeks wykroczeń).

Tym samym jeżeli rzecz ma mniejszą wartość sprawca popełnia wykroczenie. Zagrożone o wiele łagodniejszymi karami, niż przestępstwo kradzieży.

Dla przypomnienia kara aresztu przy wykroczeniach nie może przekroczyć 30 dni. Ograniczenia wolności 1 miesiąca, a grzywna 5.000,- zł. (więcej wpis – co to jest wykorczenie?).

Widzimy zatem, że różnice względem tego samego czynu – kradzieży – jeżeli dotyczą mienia innej wartości dla sprawcy są znaczne. Przy zakwalifikowaniu jako przestępstwo sprawca może spędzić w więzieniu nawet 5 lat.

Wartość rzeczy – jak rozróżniać kiedy kradzież jest wykroczeniem, a kiedy przestępstwem?

Przepis mówi o 1/4 „minimalnego wynagrodzenia”. Rada Ministrów co roku rozporządzeniem określa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. I tak w 2016 wynosi ono 1.850,- zł, a w 2017 r. – 2000,- zł.

Tym samym, jeżeli rzecz ma wartość poniżej 462, 50 zł i została przez sprawdzę ukradziona w 2016 r.  to mamy do czynienia z wykroczeniem, jeżeli powyżej – przestępstwem.

W 2017 r. powyższa graniczna kwota będzie wynosiła 500,- zł.

 

Podsumowanie

Kiedy kradzież roweru będzie wykroczeniem, a kiedy przestępstwem? To zależy od wartości roweru – jeżeli będzie to np. nowy rower za 500,- zł, to będziemy mieli do czynienia z przestępstwem. Jeżeli zaś będzie to stary, wieloletni rower o wartości 200,- zł, sprawca ewentualnej kradzieży popełni wykroczenie. Jakie są konsekwencje dla sprawcy z takiego rozróżnienia? Przede wszystkim różnice dotyczą kary. Za przestępstwo przewidziana jest surowsza odpowiedzialność. Poza tym każde skazanie wyrokiem skazującym za przestępstwo jest odnotowywane w Krajowym Rejestrze Karnym.

Treść przepisów:
art.  278 par. 1 Kodeksu karnego:
Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
art.  119 par. 1 Kodeksu wykroczeń:
Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.