Kiedy nagrywanie rozmów jest legalne?

Przy obecnej technologii nagranie rozmowy jest bardzo łatwe (niektóre telefony mają nawet taką specjalną opcję ). Czy jednak nagrywanie rozmów jest karalne?

Uzyskanie informacji bez uprawnienia

Przy ocenie, czy dane nagranie jest legalne kluczowe jest ustalenie, czy przez nagranie następuje uzyskanie informacji bez tzw. uprawnienia (czyli pozyskanie informacji nieprzeznaczonej dla nagrywającego).

 

Nagrywanie rozmów – w  których uczestniczymy

Jeżeli uczestniczymy w rozmowie, to mamy dostęp do jej treści. Nie ma więc miejsca sytuacja, że uzyskujemy informacje „bez uprawnienia”. Możemy więc nagrywać naszego rozmówcę. Co ciekawe z punktu widzenia prawa karnego nie mamy obowiązku uprzedzenia o fakcie nagrywania.

Niemniej jeżeli nagrywamy kogoś bez uprzedzenia i jego zgody, to takie zachowanie może być kwalifikowane jako naruszenie dóbr osobistych m.in. prawa do prywatności. Nasz adwersarz może nas wtedy pozwać i np. żądać zadośćuczynienia (określonej kwoty do zapłaty).

Pozostaje również inna kwestia –  mianowicie co nagrywający zrobi z nagraniem. Zapisanie i przechowywanie głosu (który umożliwia identyfikacje osoby, a więc stanowi dane osobowe) jest przetwarzaniem danych. O legalności zaś takich działań decydują przepisy RODO.

 

Nagrywanie rozmów, w których nie uczestniczmy

Zasadniczo nagrywanie rozmów, w których nie uczestniczymy, będzie zwykle nielegalne. Chyba, że jesteśmy w stanie wykazać, iż mamy uprawnienie, czyli prawo do dostępu do tej rozmowy. Przykładem takim może być nagrywanie rozmów przez pracodawców w celu odtworzenia rozmowy i poprawy usług obsługi klienta. Tak jest w większości sytuacji, gdy dzwonimy do sądu – jesteśmy uprzedzani, że rozmowa jest nagrywana i można z niej zrezygnować. 

Natomiast karalne już będzie np. zamontowanie podsłuchu / podrzucenie dyktafonu sąsiadowi w celu nagrywania jego rozmów z jego żoną o ich finansach. Trudno bowiem wykazać w tej sytuacji uprawnienie osoby trzeciej do dostępu do takich informacji. 

 

Kara

Za nielegalne nagrywanie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2

 

Podsumowanie

Karalne jest nagrywanie rozmów, w których nie uczestniczymy, a uzyskujemy dostęp do informacji dla nas nieprzeznaczonej bez uprawnienia.  

 

Treść przepisów:

Art. 267 kodeksu karnego

1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.

3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.