Zdarzają się sytuacje, ze z powodu wypadku, czy tez awarii auta musimy zatrzymać się na autostradzie lub drodze ekspresowej. Jak należy to zrobić, aby nie narazić się na mandat karny?

 

 

Postój na autostradzie

Przypomnijmy, ze prawo o ruchu drogowym uznaje za postój unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę

Jednocześnie prawo przewiduje, ze na drodze ekspresowej lub autostradzie należy sygnalizować każdy postój wynikający uszkodzenia auta, czy wypadku (art. 50 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym).

 

Jak sygnalizować ?

Kierowca jest obowiązany sygnalizować postój auta z powodu uszkodzenia lub wypadku przez:

1) włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne,

2) umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu.

Tym samym trzeba wykonać dwie czynności: włączyć światła oraz umieścić trójkąt.

 

Konsekwencje braku odpowiedniej sygnalizacji 

W przypadku braku odpowiedniej sygnalizacji postoju auta na autostradzie lub drodze ekspresowej, kierowca może zostać ukarany mandatem w wysokości 300,-zł oraz dodatkowo otrzymać 3 punkty karne.

 

Podsumowanie

Postój na autostradzie lub drodze ekspresowej spowodowany awarią auta lub wypadkiem musi być sygnalizowany. Kierowca ma obowiązek włączyć światła awaryjne i rozstawić trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 m za pojazdem. Niewykonanie tych czynności może zostać ukarane manatem karnym w kwocie 300,- zł.

Treść przepisów:

art.  97 kodeksu wykroczeń

Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.