Czy tradycyjne oblewanie wodą w Lany Poniedziałek może być karalne?

 

Wylewanie płynów

Zgodnie z art. 75 § 1 kodeksu wykroczeń karalne jest wylewanie płynów bez zachowania należytej ostrożności. Sprawca takiego podlega karze grzywny albo karze nagany. Gdy czyn jest dokonywany ze złośliwości lub swawoli odpowiedzialność przewidywane kary są surowsze.

 

Czy oblewanie wodą w Lany Poniedziałek może być karalne?

W mojej ocenie nadmierne oblewanie albo lanie wody na osobę, która sobie wyraźnie tego nie życzy może być wykroczeniem. W danej sytuacji ciężko ocenić co oznacza „nadmierne” oblewanie wodą. Zależy to na pewno od zwyczajów przyjętych w danym środowisku np. jeżeli w danej rodzinie/sąsiedztwie istnieje zwyczaj, że każdy jest oblewany sowicie wodą w Poniedziałek Wielkanocny to ocena, czy dany przypadek był ponad przecięty będzie uwzględniała lojalne zwyczaje.

 

Jeśli chodzi o oblewanie obcych osób – zalecałabym ostrożność. Mogą znaleźć się bowiem jednostki, które nie celebrują tego zwyczaju wielkanocnego. Mogą uznać, że wylewanie na nich osób stanowiło wykroczenie. Takie zachowanie będzie karalne, jeżeli zostaną wezwane odpowiednie służby, które podobnie jak pokrzywdzony ocenią, że polewanie wody miało miejsce bez zachowania należytej ostrożności.

Treść przepisów:

Art.  75 kodeksu wykroczeń

§ 1. Kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 ze złośliwości lub swawoli,podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.