Otrzymałeś wyrok nakazowy i nie wiesz co dalej? Jak go zaskarżyć?

Wyrok nakazowy – co to jest?

Jest to specyficzny rodzaj wyroku. Sąd wydaje go na posiedzeniu bez udziału stron (a więc oskarżony, pokrzywdzony, prokurator nie są zawiadomieni o terminie posiedzenia). Wyrok nakazowy może zostać wydany w sytuacjach obejmujących przestępstwa mniej poważne. Orzeczona może bowiem zostać kara grzywny albo ograniczenia wolności. Tym samym, w ramach wyroku nakazowego nie może zostać orzeczona kara pozbawienia wolności (nawet w tzw. „zawiasach”). Poza tym sąd wydaje wyrok nakazowy tylko w sytuacji, gdy materiał zgromadzony w wcześniej prowadzonym przez Prokuraturę lub Policję postępowanie wskazuję, że wina oskarżonego jest wyraźna. Również okoliczności popełniania czynu nie mogą budzić wątpliwości.

 

Wyrok nakazowy w sprawach dotyczących wykroczeń

Wydanie wyroku nakazowego jest również możliwe w przypadku wykroczeń. Często ma to miejsce w sytuacji, gdy odmówiliśmy przyjęcia mandatu, a Policja/Straż Miejska złożyła wniosek o ukaranie. Wyrok nakazowy w sprawach o wykroczenia można bowiem wydać na podobnych zasadach jak w przypadku przestępstw (czyli okoliczności popełnienia wykroczenia nie mogą budzić wątpliwości). Zasadnicza różnica polega na wymiarze kary. Wykroczenia bowiem są łagodniej karane.

 

Dostajemy wyrok nakazowy – co dalej?

Zarówno w przypadku przestępstw, jak i wykroczeń jeżeli doręczony zostaje nam wyrok nakazowy mamy 7 dni do jego zaskarżenia. Jest to krótki termin, dlatego należy dobrze sprawdzić datę doręczenia wyroku. Jeżeli nie zgadzamy się treścią wyroku – uznaniem za winnych, wymiarem kary, należy go zaskarżyć. W tym celu trzeba przesłać do sądu sprzeciw.

Wzór do pobrania – sprzeciw.

 

Skutki wniesienia sprzeciwu

Gdy wniesiemy sprzeciw, wyrok nakazowy traci moc (czyli nie jest skuteczny), a sprawa toczy się w normalnym trybie – na rozprawach.

 

Podsumowanie

Sąd może wydać wyrok nakazowy zarówno co do wykroczeń, jak i przestępstw. Stanowi on w istocie uproszczoną procedurę rozpoznania sprawy, gdzie sąd w wyroku niejako proponuje wymiar kary. Jeżeli nie zgadzamy się z treścią wyroku nakazowego – w ciągu 7 dni wnosimy sprzeciw. W takiej sytuacji wyrok nakazowy traci moc.

 

Treść przepisów:

Art.  506 § 1 kodeksu postępowania karnego:

Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazowy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku.