Naruszenie zakazu handlu – jakie konsekwencje?

Jakie są konsekwencje naruszenia zakazu handlu w niedziele i święta?

Obowiązywanie zakazu

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele oraz niektóre inne dni,  powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania czynności związanych z handlem, nieodpłatnie w placówkach handlowych w niedziele i święta (a także w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy) – jest zakazane. 

Z regulacji tej wynika ogólna zasada zakazu handlu w niedzielę i święta.

Od tej zasady są wyjątki. Zakaz ten  bowiem nie obowiązuje w: kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia; w niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Co więcej zakaz nie dotyczy określonych podmiotów wymienionych w ustawie. Są to m.in. stacje paliw, apteki, placówki pocztowe, sklepy internetowe, w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi.

 

Wykroczenie

Naruszenie zakazu handlu może skutkować nałożeniem grzywny od 1.000 do 100.000,- zł. Jest to wykroczenie.

 

Przestępstwo

Jeżeli naruszanie zakazu handlu ma charakter uporczywy (czyli następuje stale lub cyklicznie w pewnym przedziale czasowym) lub ma charakter złośliwy , to mamy do czynienia z przestępstwem. Sprawca podlega karze grzywny albo ograniczenia wolności.

 

Podsumowanie

Pojedyncze naruszenie zakazu handlu stanowi wykroczenie. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać możemy mieć do czynienia z przestępstwem.

Warto zaznaczyć, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy do kontroli przestrzegania ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i niektóre dni.

Treść przepisów:

Art.  10 ustawy z dnia 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i niektóre dni:

§ 1 Kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.

§ 2 Tej samej karze podlega, kto wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godzinie 1400 w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu.

Art.  218a kodeksu karnego:
Kto, złośliwie lub uporczywie:

1)            wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu,

2)            wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godzinie 1400 w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.