Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach, zabronione jest niszczenie grzybów oraz grzybni w lesie.

Nie należy niszczyć więc nawet trujących grzybów. Są one potrzebne dla ekosystemu leśnego. Sami zbierajmy grzyby co do których jesteśmy pewni, że są jadalne.

Lasy państwowe na swoich stronach publikują poradniki ułatwiające identyfikacje grzybów (przykładowy poradnik znajdziesz tutaj)>

Konsekwencje naruszenia zakazu niszczenia grzybów

Naruszenie powyższego zakazu może skutkować odpowiedzialnością wykroczeniową. Sprawca podlega karze grzywny (do kwoty 5.000, zł) albo karze nagany.

Podsumowanie

Niszczenie grzybów – nawet tych trujących – jest karalne. Stanowi wykroczenie.

Treść przepisów:
art.  163 Kodeksu wykroczeń:
Kto w lesie rozgarnia ściółkę i niszczy grzyby lub grzybnię, podlega karze grzywny albo karze nagany.