Kolejny wpis dotyczący wykroczeń o tematyce drogowej. Tym razem- konsekwencje niedostosowania się do znaku „stop”

Znak „stop” jak należy się zachować?

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r  w sprawie znaków i sygnałów drogowych znak “stop” (określony jako B-20) oznacza:

1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem,

2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą.

Widzimy zatem, że znak ten wymaga od nas dwóch czynności – zatrzymania ( czyli unieruchomienie pojazdu) oraz ustąpienia pierwszeństwa.

Zaznaczyć trzeba, że zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu. Zwykle bowiem wraz z pionownym znakiem „stop”, połączona jest ze znakiem poziomym w postaci linii bezwzględnego zatrzymania, która wyznacza miejsce przed którym należy się zatrzymać.

Gdy brak jest wyznaczonego miejsca do zatrzymania przed znakiem „stop”, zatrzymanie powinno nastąpić w takim miejscu w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

 Znak „stop” umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony

Niedostosowanie się do znaku „stop”

Niedostosowanie się do znaku stop stanowi wykroczenie. Sprawca może zostać ukarany karą grzywny albo karą nagany.

W przypadku kary grzywny to zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (które ma na celu ujednolicenie wysokości grzywien z niektóre wykroczenia), mandat powinien wynosić 100,- zł.

Za powyższe wykroczenie sprawca otrzyma również 2 punkty karne.

Podsumowanie

Znak „stop” wymaga od kierującego zatrzymania pojazdu (rozumianego jako całkowite unieruchomienie pojazdu) oraz ustąpienie pierwszeństwa poruszającym się drogą z pierwszeństwem.

Gdy bark jest linii wyznaczającej miejsce do zatrzymania, kierujący powinien zatrzymać, tak, aby nie utrudniać ruch na drodze z pierwszeństwem

Samo niedostosowanie się do znaku „stop” (niepołączone z innymi zdarzeniami np. z kolizją, wypadkiem) stanowi wykroczenie. Kierujący może zostać ukarany grzywną (mandat powinien wynosić 100,- zł) albo karą nagany

Treść przepisów:
Art.  92 par. 1 Kodeksu wykroczeń:
Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.