Ile razy widzimy w sklepach spożywczych, czy też pubach, barach, klubach napis – alkohol szkodzi zdrowiu? Dlaczego jest on umieszczany w takich miejscach. Czy jest konieczny?


Obowiązek umieszczania informacji o szkodliwości alkoholu

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania alkoholu.

Naruszenie ww. obowiązku stanowi wykroczenie Sprawca może zostać ukarany karą grzywny do kwoty 5.000,- zł.

Dlaczego taki wymóg istnieje? Ten obowiązek został umieszczony w akcie ustawie, która zawiera regulacje mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi. Zapewne miał być do środek uświadamiający, czy też przypominający o szkodliwości alkoholu. Można prowadzić dyskusje nad tym czy jest on skutecznym sposobem dla osiągnięcia tego celu. Jednak póki co jest obowiązkiem dla sprzedających napoje alkoholowe, który musi być przez nich spełniany.

Podsumowanie:

Napis alkohol szkodzi zdrowiu, jako informacja o szkodliwości alkoholu jest konieczna w miejscach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie.


Treść przepisów:
Art.  45 pkt 2) ustawy  z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi :
Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 2 nie uwidacznia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,podlega karze grzywny.