Jazda autem po alkoholu – jakie konsekwencje?

Prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości jest karalne. Co grozi sprawcy takiego czynu?   Stan nietrzeźwości Ma miejsce wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.   Kara Za jazdę autem...
Czytaj dalej

Alkohol szkodzi zdrowiu – napis konieczny ?

Ile razy widzimy w sklepach spożywczych, czy też pubach, barach, klubach napis – alkohol szkodzi zdrowiu? Dlaczego jest on umieszczany w takich miejscach? Czy jest konieczny? Obowiązek umieszczania informacji o szkodliwości alkoholu Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w miejscach sprzedaży i podawania…

Czytaj dalej

Rower a alkohol?

Rowerzysta pije alkohol, następnie jedzie rowerem. Czy może stracić prawo jazdy? Stan nietrzeźwości i stan po użyciu alkoholu W sytuacji gdy rowerzysta pije np. piwa, a następnie jedzie rowerem kluczowe jest określenie stężenia alkoholu w organizmie. Prawo określa pojęcia, które opisują sytuacje graniczne – istotne dla kwalifikacji pewnych zdarzeń. Tym sposobem wyróżniamy:  stan po użyciu…

Czytaj dalej

Zakaz sprzedaży alkoholu małoletnim

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabroniona jest  sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych: osobom do lat 18. Tym samym sprzedawca/ osoba podająca napoje alkoholowe nie może sprzedać/podać alkohol małoletniemu. Jak ma sprawdzić wiek, jeśli ma wątpliwości? Czy może żądać okazania dowodu…

Czytaj dalej