Jaka jest odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań?

W trakcie postępowań sądowych, czy administracyjnych jesteśmy świadkowie są pouczani o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, co to właściwe oznacza?   Obowiązek mówienia prawdy Przed rozpoczęciem zeznań właściwy organ – czy to sąd, policja, czy urzędnik  - informują świadka o treści art. 233 § 1 kodeksu karnego. Najczęściej sprowadza się to do przytoczenia treści przepisu....
Czytaj dalej

Prawo świadka do odmowy złożenia zeznań

Świadek w sprawie karnej ma obowiązek składać zeznania, czyli udzielić informacji o sprawie organom ścigania. Są sytuacje, w których może odmówić. Kiedy?   Prawo osoby najbliższej Osoba najbliższa może odmówić składania zeznań. Kodeks karny określa kogo należy rozumieć, przez osobę najbliższą. Jest to małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki) rodzeństwo, powinowaty (rodzina małżonka) w...
Czytaj dalej