Co grozi za jazdę „korytarzem życia”?

Od 06 grudnia 2019 r. obowiązują przepisy uszczegóławiające zasady przejazdu pojazdów uprzywilejowanych.    „Korytarz życia” Dotychczasowe przepisy nie określały jak konkretnie ma się zachować kierowca, który np. jedzie drogą i widzi kartkę na sygnale. Tzw. korytarz życia, czyli strefa swobodnego przejazdu dla pojazdów uprzywilejowanych istniała  w praktyce. Niemniej zdarzali się kierowcy, którzy wykorzystywali korytarz życia...
Czytaj dalej

Gdzie agitacja wyborcza nie jest dozwolona?

Zbliżają się wybory – gdzie można prowadzić agitacje wyborczą ?   Agitacja Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 05.01.2011 r. Kodeks wyborczy przez agitację wyborczą rozumie się publiczne nakłanianie lub zachęcanie do głosowania w określony sposób, w tym w szczególności do głosowania na kandydata określonego komitetu wyborczego. Gdzie agitacja wyborcza jest karalna?...
Czytaj dalej