Wypadek drogowy – perspektywa pokrzywdzonego

Jeżeli zostałeś pokrzywdzony w wypadku drogowym, jakie masz prawa?   Kiedy będzie miało miejsce przestępstwo? Dla postępowania karnego istotny będzie zakres odniesionych przez ofiarę wypadku ran/uszczerbku na zdrowiu. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo podlega bowiem sprawca wypadku drogowego, który wywołał rozstrój zdrowia u innego uczestnika ruchu przekraczający 7 dni. Jeżeli Twoje obrażenia skutkują niedyspozycją zdrowotną, krótszą...
Czytaj dalej

Oskarżyciel posiłkowy – kto to?

Jeżeli jesteś pokrzywdzonym w sprawie karnej możesz być oskarżycielem posiłkowym. Co to oznacza?   Oskarżyciel posiłkowy – prawa Jako pokrzywdzony możesz brać udział w postępowaniu przed sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W takiej sytuacji działasz jako strona procesu. Będziesz zawiadamiany o każdej rozprawie. Możesz w niej brać czynny udział tzn. zadawać pytania świadkom, składać wnioski dowodowe, wygłosić...
Czytaj dalej

Pokrzywdzony – jakie masz prawa?

Jako pokrzywdzony masz  szereg praw. Otrzymujesz przy przesłuchaniu ich spis. Poniżej postaram się poniżej wymienić i krótko omówić najważniejsze z nich.   Prawo do udziału w czynnościach postępowania Jako pokrzywdzony działasz w postępowaniu przygotowawczym (tym prowadzonym przez Prokuraturę albo Policję) jako strona. Masz prawo do udziału w czynnościach postępowania takich jak np. przesłuchania świadków, czy...
Czytaj dalej