Uzasadnienie wyroku karnego na formularzu?

Od 5 grudnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości  w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania. Czego dotyczy?   Zmiany w przepisach W wyniku reformy przepisów procedury karnej - kodeksu postępowania karnego zgodnie z art. 99a kpk uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji, w tym wyroku nakazowego i wyroku łącznego, oraz wyroku...
Czytaj dalej

Wyrok a uzasadnienie?

Co ma miejsce w sytuacji gdy w sprawie karnej został ogłoszony wyrok, a chcielibyśmy się odwołać? Co należy zrobić? Ogłoszenie wyroku Sąd w trakcie procesu wyraźnie wskazuje kiedy ma miejsce ogłoszenie wyroku. Czasem jest wyznaczany osobny termin, a innym razem odbywa się w trakcie ostatniej rozprawy. Charakterystycznym elementem jest to, że sąd wyraźnie zaznacza, iż…

Czytaj dalej

Wyrok w „zawiasach” – czyli jaki?

Często słyszy się, że można zostać skazany na wyrok w tzw. „zawiasach”. Co to właściwie oznacza?   „Zawiasy” czyli wyrok z zawieszeniem wykonania kary Możesz być skazany na karę pozbawienia wolności (więzienie) z zawieszeniem jej wykonania na określony okres próby np. 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Oznacza to, że przez 3 lata...
Czytaj dalej