Prawo do obrońcy z urzędu

Są przypadki kiedy podejrzanemu/oskarżonemu przysługuje obrońca z urzędu.   Obrona obligatoryjna (konieczna) Zasadniczo obrońca z urzędu przysługuje gdy obrona jest tzw. obligatoryjna czyli konieczna. Dotyczy to sytuacji gdy podejrzany/oskarżony: - nie ukończył 18 lat; - jest głuchy, niemy lub niewidomy; - zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w...
Czytaj dalej

Prawo do obrońcy

Naczelne prawo podejrzanego/oskarżonego to prawo do obrony, w tym posiadania obrońcy.   Podejrzany/Oskarżony Prawo do obrońcy masz jeśli jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa. Oznacza to, że został Tobie przedstawiony zarzut popełnienia konkretnego czynu zabronionego. Oskarżonym staje się z momentem wniesienia przez Prokuraturę/Policję aktu oskarżenia do sądu.   Zatrzymanie przez Policję Jeżeli zostałeś zatrzymany przez Policję...
Czytaj dalej

Warunkowe umorzenie postępowania – co to?

Słyszałeś może o tym, że sprawa może zakończyć warunkowym umorzeniem? Na czym polega? Jakie są korzyści?   Warunki Sąd postanowieniem może warunkowo umorzyć postępowanie jeżeli : - wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne – ocena dotyczy m.in. charakteru czynu, czego on dotyczył, motywacji sprawcy; - okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości - najczęściej...
Czytaj dalej

Dobrowolne poddanie się karze – co to jest?

Podejrzany i oskarżony może poddać się dobrowolnie karze. Co to oznacza?   Porozumienie z Prokuratorem/ Policją Są sytuacje, kiedy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, sprawca przyznaje się do czynu. W takiej istnieje możliwość porozumienia się z organami ścigania co do wymiaru kary. Po ustaleniu wymiaru kary – najczęściej wniosek o dobrowolne poddanie się karze...
Czytaj dalej